Kuveita | Persijas līča valstis | Aivars Līpenītis | Aivars Līpenītis

Kuveita | Arābu valstis | Aivars Līpenītis

Pārstāvēšana konferencēs. Sadarbības partneri Arābu līča valstīs.