Pasniedzējs | Aivars Līpenītis | Aivars Līpenītis

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā, ar specializāciju inovatīvā uzņēmējdarbībā,

17 gadu aktīvā darba pieredze uzņēmējdarbībā, pārdošanā, mārketingā, partneru attiecību vadīšanā,

pastāvīga zināšanu papildināšana un izaicināšana semināros, apmācībās un meistarklasēs Stenforda universitātē, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Eiropas Komisijas rīkotos kursos un citviet,

kā arī kursa autora, studija programmas līdzautora, pasniedzēja pieredze

un uzstāšanās prakse konferencēs, biznesa treniņu vadīšana uzņēmējiem un ekspertiem

radījusi unikālu pieredzi, ar ko Aivars Līpenītis labprāt dalījies ar studentiem Latvijā un ārvalstīs kā pasniedzējs un vieslektors, kā arī biznesa apmācībās klientiem.

Aivars Līpenītis ir atvērts izaicinošam pasniegšanas vai kursa izstrādes piedāvājumam, tam veltot laiku ārpus pamatdarba.