Biznesa treniņi | Aivars Līpenītis | Aivars Līpenītis

Biznesa meistardarbnīca | Aivars Līpenītis

Biznesa trenera pieredze, kas veidojušies no meistardarbnīcu un semināru vadīšanas Baltijas un Ziemeļeiropas valstīs, kā arī Tuvajos Austrumos un Persijas līča reģionā, radījusi unikālu pieredzi, kas apvienojumā ar 17 gadu aktīvās uzņēmējdarbības, menedžmenta, pārdošanas un mārketinga speciālista pieredzi, kā arī pastāvīgu zināšanu papildināšanu pasaulē atzītu universitāšu apmācībās veido maģisko recepti biznesa treniņu klientu pozitīvai pieredzei.

Aivars Līpenītis padziļināti pētījis un attīstījis šādas programmas, kas pieejamas biznesa treniņa, meistardarbnīcas vai semināra formātā:

Radošums problēmsituāciju risināšanai un konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai

Ietver paša pieredzi, kā arī universitāšu kā Stanford, MIT, Tsinghua un citu pētījumus, apvienojumā ar lielu uzņēmumu veiktiem pētījumiem un paša izdarītiem secinājumiem. Radošums, tā kavēkļi, tehnikas, to efektivitāte atkarībā no apstākļiem un grupas, radošuma un ideju avoti. Praktiski uzdevumi grupās un individuāli. Pieejams arī konferences runas formātā.

Līdzšinējo biznesa treniņu klienti ietver:

  • uzņēmēji,
  • jaunuzņēmumu start-up dibinātāji,
  • mārketinga, pārdošanas un attīstības speciālisti,
  • politiķi,
  • inovāciju vadītāji korporācijās.

Efektīva internacionalizācija

Paplašinot darbību vai plānojot starptautisko izplešanās stratēģiju, vērtīgi domāt plašāk, nevis iet jau iemītu taku, piem., izvēloties ieiet valstīs ar līdzīgu izmēru, viena līmeņa pirktspēju, kaimiņvalstīs vai citādi šķietami ērtās valstīs. Apvienojot radošuma, starptautiskās biznesa attīstīšanas un mazo valstu veiksmīgo pieredzi, radīta īpaša apmācība un treniņš par efektīvu internacionalizāciju, kurā ieskatu iespējams gūt arī konferences runas formātā.

Ko sagaidīt:

  • pētījumu rezultāti
  • lomu spēles
  • grupu un individuālie īsi uzdevumi
  • fakti un piemēri
  • iedvesma un pieredzes apmaiņa

Radošuma un internacionalizācijas programmas pieejamas šādos formātos:
Mazas līdz lielas grupas ievada meistardarbnīca (2-3h)

Pilnas dienas mazas grupas meistardarbnīca (6-8h)

Seminārs (1-3h)