Konferences | Aivars Līpenītis | Aivars Līpenītis

Pateicoties uzņēmējdarbības un menedžmenta veiksmēm un neveiksmēm, Aivars Līpenītis ieguvis daudzpusīgu pieredzi uzņēmējdarbībā. Savukārt izglītība savienojumā ar šo pieredzi un papildus veiktie pētījumi snieguši zināšanas, ar ko dalīties ar citiem biznesa, inovāciju, start-up, tehnoloģiju, radošuma un citu biznesa virzienu konferencēs.

Iepazīstieties ar Aivara Līpenīša pieredzi, uzstājoties konferencēs.

Aivars Līpenītis padziļināti pētījis un attīstījis šādus tematus, kas pieejami konferences runas formātā:

Radošums problēmsituāciju risināšanai un konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai

Ietver paša pieredzi, kā arī universitāšu kā Stanford, MIT, Tsinghua un citu pētījumus, apvienojumā ar lielu uzņēmumu veiktiem pētījumiem un paša izdarītiem secinājumiem. Stāsts par radošumu, tā kavēkļiem, tehnikām, to efektivitāti atkarībā no apstākļiem un grupas, radošuma avotiem. Pieejams arī biznesa treniņa formātā.

Labklājība (wellbeing)

Veiksmīgs uzņēmējs vai speciālists ir ne tikai tāds, kam panākumi finansiālā jomā, bet arī spēcīga veselība, attīstīta personība un aktīva sociālā dzīve. Kā sabalansēt ikdienu, atcerēties par būtisko un jebkurā brīdī būt gatavam arī biznesa neveiksmei, no pētījumiem un personīgās pieredzes pastāstīs Aivars Līpenītis.

Efektīva internacionalizācija

Paplašinot darbību vai plānojot starptautisko izplešanās stratēģiju, vērtīgi domāt plašāk, nevis iet jau iemītu taku, piem., izvēloties ieiet valstīs ar līdzīgu izmēru, viena līmeņa pirktspēju, kaimiņvalstīs vai citādi šķietami ērtās valstīs. Apvienojot radošuma, starptautiskās biznesa attīstīšanas un mazo valstu veiksmīgo pieredzi, Aivars Līpenītis konferences runā sniegs ieskatu efektīvā internacionalizācijā, ko plašāk iespējams attīstīt biznesa meistarklasē.