Aivars Lipenitis Izglītība | Aivars Līpenītis

Aivars Lipenitis | SSE Riga

Rīgas Ekonomikas Augstskola, Mičigana Universitāte (ASV)

Mini MBA: Stratēģiskais menedžments

Rīga, absolvēšana 2020.g. novembrī

Rīgas Ekonomikas Augstskola, Mičigana Universitāte (ASV)

Sertifikāts

Rīga 2019.g.jūnijā

Padziļinātas pārrunu vešanas prasmes uzņēmējdarbībā, sadarbības, pārdošanas, strīdus situāciju risināšanai vienai un vairākām iesaistītajām pusēm.

Banku augstskola

Maģistra grāds

Rīga, Absolvējis 2011.g. oktobrī

Uzņēmējdarbības ekonomika, risku vadība, inovāciju mārketings, ilgtspējīga līderība, inovāciju finanses.

Stanford University

Sertifikāts

Stanford, Kalifornija Absolvējis 2017.g. oktobrī

Tehnoloģiju uzņēmējdarbība, inovācijas, komandas darbs, investīcijas, plānošana, testēšana, prototipēšana, mārketings, tīklošana.

Eiropas Komisija

Sertifikāts

Milāna, Lombardija Absolvējis 2017.g.decembrī

Dizaina domāšana uzņēmējdarbībā: Dizaina virzīta inovācija MVU konkurētspējai, efektivitātei un ilgtspējai.

Banku augstskola

Bakalaura grāds

Rīga Absolvējis 2010.g. jūlijā

Vadībzinības, ekonomika, statistika, matemātika, izpēte, plānošana, finanses, ētika, biznesa angļu valoda.

Rīgas Ekonomikas augstskola

Bakalaura grāds

Rīga 2016.g. pārgājis uz BA.

Finanses, mārketings, vadībzinības, ekonomika, statistika, izpēte, plānošana, ētika, grāmatvedība.