Par Aivars Līpenītis | Aivars Līpenītis

Aivars Līpenītis

Identificētājs, meklētājs un pārrunu veicējs. Starptautiska pieredze biznesa izaugsmes mērķu nospraušanā un partneru interešu savienošanā izpētes un attīstības un izaugsmes iniciatīvām.

Veicis partnerattiecību pārrunas un ceļojis, lai slēgtu darījumus starp tehnoloģiju uzņēmumiem un lielām korporācijām, zinātnes un izglītības iestādēm Eiropā, Dienvidamerikā, Dienvidaustrumu Āzijā un Vidējos Austrumos, kā arī ASV. Šajā laikā mācījies par tirgiem, kultūrām un biznesa iespējām.

Mediju, reklāmas, izklaides un tehnoloģiju jaunuzņēmumu uzsākšanas un vadīšanas pieredze Ziemeļaustrumu Eiropas reģion – gan ar veiksmīgu attīstību un pārdošanu, gan sāpīgiem zaudējumiem.

Reizēm runā konferencēs un vada radošuma meistarklases Eiropā un Āzijā. Biznesa augstskolā izveidojis un pasniedzis kursu par mūsdienīgām, efektīvām mārketinga metodēm un rīkiem, iedvesmojot jaunos uzņēmējus un nākotnes menedžmenta eliti.

Maģistra grāds menedžmentā un inovatīvā uzņēmējdarbībā, pabeigti vairāki kursi un apmācības, tajā skaitā Eiropas Komisijas “Dizaina domāšana uzņēmuma konkurētspējai”, Stenforda universitātes “Tehnoloģiju uzņēmējdarbība” (1. vieta noslēguma pārbaudījumos), Mičigana universitātes un Rīgas Ekonomikas augstskolas augstākā līmeņa vadītāju treniņapmācības padziļinātām pārrunu vešanas prasmēm, kā arī stratēģiskā menedžmenta Mini MBA programma (2020.g. rudens).

Uzzināt vairāk:

Aivars Līpenītis, izglītība

Aivars Līpenītis: darba pieredze

Aivars Līpenītis: starptautiskā biznesa attīstība

Aivars Līpenītis: apmācības, meistarklases

Aivars Līpenītis: start-up mentorings

Aivars Līpenītis: studenti, pasniegšana

Aivars Līpenītis: kontakti